தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Thursday, June 21, 2012

பெரியாருக்கு ரஜாஜி எழுதிய கடிதம்1925 ஆம் ஆண்டு பெரியாருக்கு ராஜாஜி எழுதிய கடிதம். காந்தியின் போராட்டங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் கடிதம்.

2 comments: