தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Thursday, July 9, 2009

தமிழக நாட்டுப்புற மக்களின் உணவு முறைகளும் பழக்கவழக்கங்களும்


தமிழக நாட்டுப்புற மக்களின் உணவு முறைகளும் பழக்கவழக்கங்களும், தஞ்சை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்தில் அளித்த முனைவர் பட்ட ஆய்வெட்டின் ஒரு பகுதி. வெளியீடு: ஸ்நேகா பதிப்பகம்,348, டி.டி.கே.சாலை, இராயப்பேட்டை, சென்னை -600 014, முதல் பதிப்பு :2004 ISBN :81-87371-45-5 விலை ரூ 60. நூலைப்பற்றி: விளிம்பு நிலை மக்களின் உணவுப் பழக்க வழக்கங்களுக்குப் பின்னணியில் இருக்கும் இனக்குழு மனோபாவங்கள், பண்பாட்டுக் கூறுகள், மருத்துவப் பயன்கள் ஆகியவற்றை கள ஆய்வுகளின் சின்றாதாரங்களுடன் விளக்கும் இந்நூல் நாட்டுப்புறவியல் துறைக்கு வளமும் வலிமையும் சேர்க்கக்கூடியது. நவீனமயமாக்கலின் இருண்ட விளைவுகளான உடனடி உணவகங்கள் மூன்றாம் உலக மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்தை, கலாச்சாரத்தை, பொருளாதாரத்தைச் சுரண்டும் நிலையில் நம்முடைய மரபுவழியான உணவு, மருத்துவ முறைகள் மாற்று முறைகளாகக் கருதப்படும் அவலச்சூழல் நிலவுகிறது. இந்நிலையயில் ஒரு தொன்மை நாகரிகமே நாட்டுப்புறவியலாய் வடிவம் கொண்டிருப்பதை இந்நூல் நமக்கு உணர்த்துகிறது.

No comments:

Post a Comment