தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Thursday, July 9, 2009

மண்கவுச்சி


மண்கவுச்சி : கதை,கவிதை,நாட்டுப்புற பாடல்கள் அடங்கிய நவீன தொகுப்பு. களம் வெளியீடு, மருங்கூர்,விருத்தாசலம் வட்டம்,கடலூர் மாவட்டம்-608 703. முதல் பதிப்பு 1994விலை ரூ 15. நூலைப்பற்றி: செவ்வியல் இலக்கியங்களுக்கெல்லாம் தாயாக விழங்குவது நாட்டுப்புற இலக்கியமே. நவீன படைப்பாளிகளின் புனைவுகளுக்கு சற்றும் குறையாத இலக்கிய வளம் வாய்மொழி இலக்கியப் படைப்புகளிலும் உண்டு என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது இந் நூல். மண்ணிலிருந்து வருவது வாசமல்ல கவுச்சிதான் என்பதை நமக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக இதிலுள்ள மக்கள் படைப்புகள் எடுத்துரைக்கின்றன.

No comments:

Post a Comment