தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Wednesday, January 5, 2011

கவிஞர் தமிழச்சிதங்கபாண்டியன் நூல் வெளியீட்டு விழா காட்சிகள்

கவிஞர் தமிழச்சிதங்கபாண்டியன் நூல் வெளியீட்டு விழா காட்சிகள்


விழாவில் 3 ஆம் அரங்கு குழுவினர் நிகழ்த்திய எட்டு ரூபா செப்புக்குடம் நிகழ்த்து கலைக் காட்சி


மூன்றாம் அரங்குக் குழுவினர்
நூல்களின் முகப்பு


டாக்டர் ஹெச்.எஸ்.சிவப்ரகாஷ் நூலை வெளியிட பெற்றுக்கொள்ளும் குழந்தைகள் இமையாதங்கம் தென்னரசு, இதையாதங்கம் தென்னரசு

No comments:

Post a Comment