தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Wednesday, March 24, 2010

தெரிந்தது தெரியாதது

ஆங்கிலம் தெரியாத ஆயா
கணினி தெரியாத தாத்தா
இந்தி தெரியாத அம்மா
கணக்கு தெரியாத அப்பா
எல்லாம் தெரிந்த குழந்தை

எதுவும் தெரியாத நாம்
எல்லாம் தெரிந்தது போல்
நடந்து கொள்கிறோம்

எல்லாம் தெரிந்த குழந்தைகள்
எதுவும் தெரியதது போல்
நடந்துகொள்கின்றன.

No comments:

Post a Comment