தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Tuesday, February 2, 2010

வாழ்வின் வண்ணங்கள்- ஒளிப்படக் காட்சி
12-02-2010 முதல் 16-02-2010 முடிய புதுவையில் நண்பர் ஜான்பாஸ்கோவின் வண்ணமிகு ஒளிப்படங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்படுகின்றன.

இடம்: கொலம்பானி கலைக்கூடம்,
அலியான்ஸ் ப்ரான்காய்ஸ்,
புதுச்சேரி.

முதல் நாள் மாலை ஆறு மணிக்கு திரு. சி. விவேகானந்தன் காட்சியைத் தொடக்கி வைக்கிறார்.
வாருங்கள் வாழ்க்கையின் வண்ணமிகுக் காட்சிகளைக் கண்டு களிப்போம்.

No comments:

Post a Comment