தமிழ்மணம்

target="_blank">Tamil Blogs Traffic Ranking

Tuesday, February 28, 2017

தமிழர் ஓவியம் பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கு

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், கற்க அறக்கட்டளை மற்றும் கானல்வரி கலை இலக்கிய இயக்கம் இணைந்து வடலூர் வள்ளலார் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 07.05.2017 இல் நடத்தவிருக்கும் பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கிற்கு தமிழர் ஓவியம் என்ற மையத்தலைப்பில் சிறந்த ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கட்டுரை அனுப்ப நிறைவு நாள் : 30.03.2017.மேலும் விவரமறிய அழைப்பைப் பார்க்கவும்.


1 comment: